POLITIKA KVALITY společnosti SORTING Solutions s.r.o.

Účel

Tato Politika kvality je vytvořena vedením firmy za účelem stanovení základních pravidel orientovaných na spokojenost zákazníka, spokojenost našich zaměstnanců a na dodržování stanoveného systému managementu kvality.

Naše vize

Chceme patřit k předním výrobcům strojů pro detekci vad materiálů s celosvětovou působností. Naším cílem je udržet a dále rozvíjet konkurenceschopnou firmu, která bude vyvíjet, produkovat a dodávat kvalitní a spolehlivé výrobky.

Základní pravidla
Orientace na zákazníka

 • na spokojenosti našich zákazníků zakládáme prosperitu naší společnosti, proto každý náš zaměstnanec
  své pracovní činnosti vykonává s ohledem na skutečnost, že spokojený zákazník je ten, který se vrací,
 • vhodnou komunikací navázat přátelské styky se zákazníky, za účelem neustálého zjišťování jejich potřeb a přání,
 • při obdržení případné reklamace či stížnosti, každý musí postupovat co nejobezřetněji s vědomím, že špatně zvolený přístup může vést ke ztrátě důvěry zákazníků v nás.

Orientace na spokojenost našich zaměstnanců

 • vedení společnosti vytváří takové pracovní podmínky, aby každý spolupracovník našel uspokojení ve své práci pro společnost,
 • každý zaměstnanec si musí uvědomit, že přes veškerou snahu vedení může při své práci být spokojený pouze tehdy, přispívá-li k úspěchům společnosti svým kvalitním výkonem, trvalou kázní a aktivitou.


Orientace na dodržování stanoveného systému managementu kvality

 • jakékoliv relevantní nápady, rady a informace zavést do systému managementu kvality, za účelem neustálého zlepšování a zdokonalování prováděných činností,
 • pracovat co nejhospodárněji, nejkvalitněji a nejefektivněji, za účelem snižování nákladů,
 • dodržovat výše uvedená základní pravidla, včetně stanovených postupů.

V Bílině, dne 30. 12. 2018
Ing. Pavel Hurych – prokurista společnosti

ISO9001

Fakturační údaje

SORTING Solutions s.r.o.
Sídlo firmy
Bílinská 915, Teplické Předměstí
Bílina 418 01

IČ:27272176 DIČ:CZ27272176
Zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeného KS v Ústí nad Labem
spisová značka C 21807

Kontaktní informace

SORTING Solutions s.r.o.
Sídlo provozovny
Bílinská 915, Teplické Předměstí
Bílina 418 01


Telefon +420 417 823 703
Fax       +420 417 821 021
info[@]sorting-solutions.com

Naši zákazníci

 • SOMET CZ, s.r.o
 • forteq Czech s.r.o.
 • Materialise MatCR
 • AGC Automotive Czech a.s.
 • Marketing & Trading Far East Ltd.
 • NN Precision Bearing Products Ltd.