POLITIKA KVALITY společnosti SORTING Solutions s.r.o.

Účel

Tato Politika kvality je vytvořena vedením firmy za účelem stanovení základních pravidel orientovaných na spokojenost zákazníka, spokojenost našich zaměstnanců a na dodržování stanoveného systému managementu kvality.

Naše vize

Chceme patřit k předním výrobcům strojů pro detekci vad materiálů s celosvětovou působností. Naším cílem je udržet a dále rozvíjet konkurenceschopnou firmu, která bude vyvíjet, produkovat a dodávat kvalitní a spolehlivé výrobky.

Základní pravidla
Orientace na zákazníka

 • na spokojenosti našich zákazníků zakládáme prosperitu naší společnosti, proto každý náš zaměstnanec
  své pracovní činnosti vykonává s ohledem na skutečnost, že spokojený zákazník je ten, který se vrací,
 • vhodnou komunikací navázat přátelské styky se zákazníky, za účelem neustálého zjišťování jejich potřeb a přání,
 • při obdržení případné reklamace či stížnosti, každý musí postupovat co nejobezřetněji s vědomím, že špatně zvolený přístup může vést ke ztrátě důvěry zákazníků v nás.

Orientace na spokojenost našich zaměstnanců

 • vedení společnosti vytváří takové pracovní podmínky, aby každý spolupracovník našel uspokojení ve své práci pro společnost,
 • každý zaměstnanec si musí uvědomit, že přes veškerou snahu vedení může při své práci být spokojený pouze tehdy, přispívá-li k úspěchům společnosti svým kvalitním výkonem, trvalou kázní a aktivitou.


Orientace na dodržování stanoveného systému managementu kvality

 • jakékoliv relevantní nápady, rady a informace zavést do systému managementu kvality, za účelem neustálého zlepšování a zdokonalování prováděných činností,
 • pracovat co nejhospodárněji, nejkvalitněji a nejefektivněji, za účelem snižování nákladů,
 • dodržovat výše uvedená základní pravidla, včetně stanovených postupů.

V Bílině, dne 30. 12. 2018
Ing. Pavel Hurych – prokurista společnosti

ISO9001

EU dotace

Napsal Super User .

EU dotace

EU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU

 • 1banner

dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU

 • 1banner

dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotaceEU dotace

reklamace

Napsal Super User .

Fotogalerie reklamace profily poškozený balík

Politika k souborům cookies

Napsal Super User .

Politika k souborům cookies

Na webu sorting-solutions.cz jsou v souladu se zákony používány cookies.

Co je to cookies?

Jako cookie (anglicky koláček, oplatka, sušenka) se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby, které pak usnadní používání webových stránek. Cookies se ukládají na straně uživatele jako krátké textové soubory.

Pokud má prohlížeč alespoň jednu cookie pro daný server (a daný adresář na něm), posílá s každým dotazem danému serveru i hlavičku Cookie, která obsahuje stejná data, která server původně poslal. Cookies neznamenají žádné nebezpečí pro váš počítač. Přesto mají cookies význam pro ochranu soukromí. Navštívený web si totiž může ukládat do cookies jakékoliv informace, které o návštěvníkovi zjistí a může tak postupně zjišťovat zájmy konkrétního návštěvníka. V žádném případě však nelze cookies použít pro zjištění totožnosti návštěvníků.

Zdroj: Wikipedia

Jak cookies používáme?

Naše vlastní cookies

Slouží pro funkčnost webu a to například pro udržování informací o přihlášení, nebo rozlišování jednotlivých uživatelů a předvoleb.

Cookies třetích stran

Používáme i různé služby našich partnerů, kteří rovněž používají cookies. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. Jedná se například o systémy pro statistiky návštěvnosti.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není webový prohlížeč nastaven jiným způsobem. Používáním webu sorting-solutions.cz souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete také sami kdykoliv zablokovat v nastavení vašeho webového prohlížeče.

CNC drátová řezačka je možné programovat jak standardně tak prostřednictvím 3D CAD/CAM systému SprutCAM 8.

Fakturační údaje

SORTING Solutions s.r.o.
Sídlo firmy
Bílinská 915, Teplické Předměstí
Bílina 418 01

IČ:27272176 DIČ:CZ27272176
Zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeného KS v Ústí nad Labem
spisová značka C 21807

Kontaktní informace

SORTING Solutions s.r.o.
Sídlo provozovny
Bílinská 915, Teplické Předměstí
Bílina 418 01


Telefon +420 417 823 703
Fax       +420 417 821 021
info[@]sorting-solutions.com

Naši zákazníci

 • SOMET CZ, s.r.o
 • forteq Czech s.r.o.
 • Materialise MatCR
 • AGC Automotive Czech a.s.
 • Marketing & Trading Far East Ltd.
 • NN Precision Bearing Products Ltd.